Hirdetmények

Badacsonytördemic Község Polgármestere

8263 Badacsonytördemic, Hősök u. 12.

Meghívó

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-árában foglaltakra figyelemmel Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről döntött, ezért egyeztető fórumot tart

2017. augusztus 29-én (kedden)

18.00 órai kezdettel.

Helyszín: 

Faluház (Badacsonytördemic, Hősök u. 12.)

A fórum során az ingatlantulajdonosok és a helyi civil szervezetek képviselői a Városökológia Bt. munkatársainak közérdekű kérdéseket tehetnek fel illetve javaslatokat tehetnek a Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban.

Véleményük fontos számunkra, mindenkit szeretettel várunk!

Badacsonytördemic, 2017. augusztus 17.

 

Horváth Zoltán polgármester s.k.


SZIGLIGETI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
BADACSONYTÖRDEMICI KIRENDELTSÉGE
8263 BADACSONYTÖRDEMIC, Hősök útja 12.
Tel: 87/433-036, fax: 87/433-832

HIRDETMÉNY

Értesítem, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. §-ban iskolakezdési támogatást állapított meg.

A támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft, melynek kifizetése:

  • a 14 év alatti (általános iskolás ) gyermekek részére 2017. augusztus 21. napjától az Önkormányzati Hivatal kézbesítője által történik.
  • a 15 életévét betöltött (közép– és felsőfokú) nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók esetében iskolalátogatási igazolás bemutatása esetén 2017. szeptember 4-én 9-15 óráig, illetve 2017. szeptember 11-én 9-15 óráig kerül sor a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltségén.

A támogatást a szülő, a nagykorú gyermek, illetve meghatalmazottja részére fizetjük ki.

Badacsonytördemic, 2017. augusztus 8.

Lutár Mária
jegyző